Jolly Roger H3 Multiples    
< Runs 026-050 >
 

 

Run_Number~~>

Current

050
Sat
049
Wed
048
Wed
047
Wed
046
Wed
045
Wed
044
Sat
043
Wed
042
Mon
041
Sat
040
Wed
039
Wed
038
Sat
037
Wed
036
Wed
035
Sat
034
Wed
033
Wed
032
Sat
031
Wed
030
Wed
029
Wed
028
Wed
027
Sat
026
Wed


Previous

Name

Hare

Runs Oct
18

0
3
Oct
15

'0
3
Oct
08

'0
3
Oct
04

'0
3
Oct
01

'0
3
Sep
24

'0
3
Sep
20
'03
Sep
17

'0
3
Sep
08
'03
Sep
06

'0
3
Sep
03
'03
Aug
27

'0
3
Aug
23

'0
3
Aug
20
'03
Aug
13
'
0
3
Aug
09

'0
3
Aug
06

'0
3
Jul
30
'03
Jul
26
'03
Jul
23
'03
Jul
16
'03
Jul
09
'03
Jul
02
'03
Jun
28
'03
Jun
25
'03

Hare

Runs

Attendees~~~~~~~~~~~> 39 23 15 16 21 22 17 22 12 11 8 12 16 15 26 22 21 17 27 20 33 21 26 13 25
3.5 Inch Floppy 0 5                 A               X X   X           0 2
A-LickA-Ho 0 1                                     V             0 0
BarkLikeAChicken 1 5                                           H     X 0 3
BigCanal 0 1                                     V             0 0
BioSit 0 6                             X                     0 5
BloodyMary 0 5             X                         X X   X   V 0 0
BluePillCowboy 0 15                             X   X     X X X X   X 0 8
Bullshit 1 5 X           F           F                         1 2
CaptCrunch 1 3           F H                                     0 1
CFG 1 14                                         X X       1 12
CockPit 0 1                   V                               0 0
CoyoteUgly 0 4 X                                       X X V     0 0
CumChowder 0 2                                                 X 0 1
Dabadoo 20

49

X H X X H H X X H X   X H X X S S H H X H X X X H 11 25
DancesWithDildos 0 3 X         X                                       0 1
DeadFishTaco 1 10 X X H F X X   X X         X V                     0 0
DeepCavity 0 0 O                           O       O             0 0
Depends 0 9 X                                       X X X     0 5
DickRash 0 13 B AS     BS X A X     X   S   A   X X A X   X X   X 0 1
DosCumsAlot 0 2 X V                                               0 0
DuffisWhiteBoy 0 1                                                 VS 0 0
FaceDownAssUp 4 12 X     H             SH   H   X H   X H   X X X V   0 0
FingerInTheDike 0 1                               V                   0 0
Frequent 0 2 X                                                 0 1
GingerNuts 0 3                                 X X   V           0 0
GutlessWonder 0 1                 A             A                   0 1
HandiMouth 1 11               X                                   1 10
HockeyPhuck 0 1 V                                                 0 0
HopsHerBarley 0 1                                                 A 0 1
HoseBeater 0 5 X                                                 0 4
Hostitute 6 48 X X X   H X X X X   X S X X H X X X X X X S X X X 4 25
HotLips 0 4                       X                     X   X 0 1
Humper 0 11 X A   A F X   X A X     X X H X X V               0 0
ItsNotMyKid 0 4   X X   X     V                                   0 0
JustArlene 0 2 X V                                               0 0
JustArt 0 1                                 V                 0 0
JustAnrons(Daughtery) 0 1                                 V                 0 0
JustBrad(Baylor) 0 1                                             V     0 0
JustChelica 0 1                                 V                 0 0
JustChris (SLFishAunt) 0 0             O                                     0 0
JustChristopher 0 3                                     X             0 2
JustChristopher (SemperBi) 0 1                               V                   0 0
JustCourtney(ChrisF) 0 1                                     V             0 0
JustDavid(Smith) 0 1                                 V                 0 0
JustDavid(Turner) 0 2                                     X   V         0 0
JustEllie 0 1       V                                           0 0
JustErick(ChrisF) 0 2                                     X             0 1
JustErin 0 1                           V                       0 0
JustGreg(Stickman) 0 1           V                                       0 0
JustIvan 0 3                                 X X   V           0 0
JustJani 0 1 V                                                 0 0
JustJessica I 0 3                                         X         0 2
JustJoe(HandiMouth) 0 1               V                                   0 0
JustJoe(WorstBangEver Bro) 0 1       V                                           0 0
JustKaren(Hanten) 0 1                                         V         0 0
JustKen(UFS) 0 1               V                                   0 0
JustKim(ShawnMomFrnd) 0 1                                     V             0 0
JustLizSchroetke 0 1 V                                                 0 0
JustLyn(TedderShawnsMom) 0 1                                   A V             0 0
JustMark 0 1       V                                           0 0
JustMatt 0 1                                           V       0 0
JustMike(Rodriguez) 0 1                                         V         0 0
JustNick 0 1               V                                   0 0
JustPhilip(SemperBi) 0 1                               V                   0 0
JustRob (Twat) 0 4   X     X X                                       0 1
JustStan 0 1                                         V         0 0
JustTamara(ChrisGF) 0 1                                     V             0 0
JustTJ 0 4                                         S X       0 2
JustTom(UFS) 0 1               V                                   0 0
Knees2Cum 0 14 X X X   X X   X   X X X   X X   X     X V         0 0
KornHolio 3 17                             X                     3 16
K-9 1 3                                             A     1 3
LaLaLaLa... 0 11     X X X B   X   X     X   X     X     F         0 1
LoranaBobbett 0 2                                                 X 0 1
LeapsGoats 0 2                                                 X 0 1
LikesItUpTheAss 0 4                             F X F   V             0 0
MethaneMufftang 0 1 V                                                 0 0
NoNameNoBlowJob 0 1                       V                           0 0
NoseDiver 0 1                   V                               0 0
Oklahomo 0 6 X                                       X       X 0 3
OnAhead 0 8 A       X X     X           X         X     X     0 2
OneNightStand 0 9               X                 X         F F X A 0 4
OpenWide 0 1 A                                                 0 1
OralSucks 0 1   V                                               0 0
OtherWhiteMeat 1 19 X X S X X X                 X           X         1 11
Paladin 0 4                                         X         0 3
PhantomTitz 0 2                                   X   V           0 0
PillowBiter 0 6         A                       X     X         X 0 3
PillowHumper 2 10 X X X                                   H       X 1 5
PlasterBaitHer 0 3 X X V                                             0 0
PorkTheClown 1 10 X     X             A   X     X           A H X   0 4
Puppy 3 28 X   X     X X         X F X X X   X X   X   X X   3 14
Resucatator 0 5                                             X     0 4
ScarredForLife 0 0                                     A             0 0
SemenBiscuit 0 9           X           X       X X       X   X F   0 2
SemperBi 2 29   A     A S   H A     A   A S X   X   S X X X X   1 19
SheepAndEasy 2 14 X         X X X X     F X HS X A X H X F V         0 0
ShetlandBoney 0 5 V                                                 0 0
SLFish 1 7 SH X     X   A           X             X           0 2
Slut 1 17 SH X X S X X X               X           X         0 8
SonOfANun 0 7 X                             A         X     X X 0 3
Spam 0 2                                                 X 0 1
SqueekyCheeks 0 6     X                                             0 5
St. AuggiesBoy 0 1                               V                   0 0
StaminTrix 0 1                             V                     0 0
Stroke 0 8 X       A   X A                       X     A     0 5
StrokeMyButterfly 0 4             X           X           X             0 1
Succotash 0 3                                     X       A   X 0 1
Tampon 0 3         X                     X     V             0 0
TastesLikeChicken 2 12 X                       A   A H   X X X X X X X X 1 2
TaughtByALesbian 0 1       V                                           0 0
TeatherBall 3 25   X                   H     X F X   X   A   X HS X 1 16
TitsOnCommand 1 11       X     X   A SH     X X   X   X X X X V       0 0
TugsOnTwigs 0 1                                 V                 0 0
TwatCuntHearU 0 12   X F   X X   X A         A X           X X A A   0 4
TwisterFister 2 4                                 H               H 0 2
TwoJugs 0 1   V                                               0 0
UncleFunStuff 0 6               X                           X     X 0 3
UpChuckFuck 0 1                                     V             0 0
VaginalVestite (V2) 0 3                         X X         V             0 0
VirginForLife 5 38 X     H     X     H     X X   X   X X X X X H HS X 2 23
WannaBeHungLow(Sam) 0 1       A           V                               0 0
WhackMyYak 0 23 A F     X X   X   F X       X X           X X   F 0 12
WildOrifices 0 1 V                                                 0 0
WillSingForHead 2 12 X X H   X H X F   X A X X X V                     0 0
WhyBother 3 25   X X   X X S SH F   F X   X X         H X X X     1 10
WorsteBangEver 0 1       V                                           0 0
Attendees~~~~~~~~~~~> 39 23 15 16 21 22 17 22 12 11 8 12 16 15 26 22 21 17 27 20 33 21 26 13 25

Don't see your name here? That means you haven't been to a Jolly Roger hash prior to the last run equally divisible by 25. If ya wanna get back on this list, ya gotta come to another Jolly Roger hash. Click on Runs 1-25, above, to see how many runs you have, if you're not on this list.

* = Gets headband (headband for 10, 25, 50, 69, 100 (**cup for 100 too), 125, 150, 175, 200,.. Green indicates a weekday hash (usually Wednesday) Red indicates a Saturday hash, X=Participant, S=Hashit Award, B=Ranging Award (Bovina Award)  F=Front Running Boy, or Babe (FRB), T=Scribe, H=Hare, +=Dog, SN=Rec'd Hashshit but didn't attend, 0=Observer/Helper, A=Appearance, V=Virgin, Visitor, or First Timer with the JRH3, RT=Road Trip. Attendees who are observers, or helpers (O), or who just make an appearnce (A), do not get credit for the run. Beer vehicle and shuttle drivers that have followed trail before, do get credit for runs. If they are just helping and don't ever do trail, no credit will be given towards runs and  headband awards. We can't count you for making an appearance unless you have hashed with the JRH3 at least once prior to your appearance, even if you are a seasoned hasher elsewhere. Hashers who just make an appearance do not get credit towards headbands, but we do count them towards the total number of people in attendance. Stuff in parenthesis ( ) is either a title, who sponsored them, or a last name. JM=Joint Master, HC=Hash Cash, HF=Hash Flash, HFR=Hash Flasher, OS=OnSec, HB=Haberdasher, BM=Beer Meister